Ovo niste znali...

Ovo niste znali...

   

bloni

    Stara latinska izreka „Ad augústa per angústa“ („Kroz tegobe ka uzvišenom“) nalazi se u znaku ove škole. To je zato da nas podseti da je učenje težak i spor proces, ali i da se samo kroz rad, trud i učenje dostiže savršenstvo, doseže uzvišeno.

    Zato su programi za učenje urađeni tako da na pristupačan i popularan način privuku i održe pažnju polaznika tečajeva i da sa manje vremena puno nauče...

    Deca kroz igranje i crtanje, a omladina i odrasli kroz brižljivo odabrane teme, primenom zanimljivih i efikasnih metoda - brzo i sa zadovoljstvom savladavaju jezik.